Styl života


Jaké si to udÄ›láš, takové to máš. Tohle je takové poÅ™ekadlo, kterého by se mÄ›l držet asi každý ÄlovÄ›k, protože jinak si nedokáži vysvÄ›tlit, že tÅ™eba lidé si žijí tak, jak chtÄ›jí. SamozÅ™ejmÄ›, že tÅ™eba nÄ›který ÄlovÄ›k žije tak, jak by si nepřál a nebo že by chtÄ›l žít také úplnÄ› jinak. Tomuhle se říká životní styl. Nebo takzvanÄ› lifestyle. Každý ÄlovÄ›k má svůj styl, každý ÄlovÄ›k má svůj lifestyle a nemusí to být tÅ™eba životní styl, jenom o tom, co ÄlovÄ›k jí a nebo jak se stravuje. Může to být také tím, jakou ÄlovÄ›k poslouchá hudbu, protože pokud ÄlovÄ›k poslouchá urÄitý typ hudby, tak se podle toho bude samozÅ™ejmÄ› asi také oblékat.

Ráda se také dopřeji kávu v kavárně.

Například nÄ›jací metallici budou chodit oblékaní tÅ™eba v džínové bundÄ› a nebo ve vestÄ› a podobnÄ›, nebo například lidé, kteří milují motorky a tÅ™eba veliké harleje a další podobné luxusní těžké motorky, tak budou zase urÄitÄ› chodit v kůži a také bych na nich nejradÄ›ji vidÄ›la nÄ›jaký plnovous a nebo Äervený šátek. Kolem krku a nebo také šátek kolem hlavy. A když už se bavíme o životním stylu a lifestylu, tak bych vám Å™ekla, jak to mám já. MnÄ› se opravdu hodnÄ› líbí panenky barbie a růžová barva.

Můj životní styl je takový, že chovám na zahradÄ› také vÄely.

Takže už asi nemusím popisovat jak to vypadá u mÄ›. Ano, ložnici mám vymalovanou celou narůžovo a mám dvě opravdu drahé luxusní panenky barbie, nejsou to obyÄejné panenky barbie, se kterými by si hrály malé dÄ›ti, ale jsou to sbÄ›ratelské panenky. Barbie mÄ› vyÅ¡la na jedenáct tisíc korun a rozhodnÄ› s tím nehodlám pÅ™estat. Řekla jsem si, že bych takových luxusních a drahých vzácných panenek chtÄ›la tÅ™eba alespoň deset. Je to jednoduÅ¡e můj životní styl, můj lifestyle a rozhodnÄ› se toho nehodlám vzdát. Každý ÄlovÄ›k nÄ›co sbírá. TÅ™eba panenky, i když jim je tÅ™eba tÅ™icet let, já na tom nevidím rozhodnÄ› nic Å¡patného. VždyÅ¥ i lidé tÅ™eba v důchodu sbírají i medvídky a nebo nÄ›co podobného.