Domácí psi


Když se Å™ekne domácnost, tak co si pod tím pÅ™edstavíte? Mnoho lidí si pÅ™edstaví nÄ›jakou rodinu, která má nÄ›jaké bydlení a která se také stará o svou domácnost. Abych se pÅ™iznala, tak já si myslím a pÅ™edpokládám, že každá rodina by chtÄ›la mít takovou domácnost, co uzná za vhodné. A co by se jí také samozÅ™ejmÄ› líbilo. Musím uznat, že já jsem vždycky chtÄ›la takovou domácnost, kde bude hlavnÄ› klid láska a Äistota. VÅ¡echno se mi skoro podaÅ™ilo až na tu Äistotu, protože můj syn si domů pÅ™ivedl dvě malá Å¡těňátka. Jsou to psi stÅ™edního plamene a Å™eknu vám, že takoví pejsci to za dva dny tady tak zneÄistili, že se mi z toho chtÄ›lo breÄet.

Kvůli psovi musím Äasto prát.

A synovi jsem stále vyÄítala, proÄ ty Å¡těňátka k sobÄ› bral, jenomže on Å™ekl, že prý jeho strejda by je jinak dal do psího útulku, a to prý můj syn nemohl dopustit. Takže já jsem musela obÄ›tovat svou celou domácnost a také Äást volného Äasu k tomu, abych se postarala o dvě štěňata. SamozÅ™ejmÄ›, že syna tohle potom pÅ™estalo bavit. O Å¡těňata se staral jeden mÄ›síc a za ten mÄ›síc, kdybyste vidÄ›li mou domácnost, tak byste asi zešíleli. Bylo to opravdu hrozné. SedaÄka a kÅ™eslo rozkousané boty, roztahané vÅ¡ude po domÄ›, a to nemluvím o tom, že obÄas se také v domácnosti objevil bobek a nebo nÄ›jaká ta loužiÄka. Opravdu už jsem z toho byla hodnÄ› zoufalá.

Toužím po Äisté domácnosti.

Nakonec to dopadlo tak, že jedno štÄ›nÄ› si vzala moje sestra a jedno štÄ›nÄ› jsme si tedy nakonec nechali. Navíc také je stále Å™eším to, že mám dvě zamÄ›stnání a můj partner také a syn chodí jeÅ¡tÄ› do Å¡koly, takže máme opravdu hodnÄ› málo Äasu a pes doma stále vyje. Je to taková domácnost, která mÄ›la být tichá, ale nakonec tomu je pravý opak. Sousedé si stěžují, že u nás pes stále vyje. Jenomže co mám říct, že syn si ho dotáhl domů, aniž jsem s tím souhlasila? SamozÅ™ejmÄ› že tohle říct nemůžu, protože by sousedé potom na syna koukali skrz prsty.