Střižné nástroje jsou nepostradatelnou součástí strojírenské výroby


Když se řekne střižný nástroj, mnohé z vás napadne papírová čtvrtka a nůžky. Se střižnými nástroji se seznamují již děti v první třídě základní školy, pod dohledem učitelky se snaží vystřihovat z papíru okvětní lístky kopretin a nalepovat je ve formě koláže na papírový podklad. Vystřihovánky jsou také oblíbeným tématem zručných výtvarníků, kteří tuto zábavu nabízí dětem i dospělým, například v podobě modelů městských památkových rezervací či hradů a zámků.

průmyslová výroba

Střižné nástroje se však objevují i ve strojírenství. Jde například o tabulové nůžky v papírenském průmyslu, které přesně odřezávají výrobky z papíru, ale tím zdaleka výčet strojírenských činností nekončí. Největší objem střižných nástrojů se však týká zpracování kovů a plastů. Představte si, že byste potřebovali zhotovit velmi složitý tvar z nerezového plechu, potřebný k výrobě automobilů nebo zemědělských strojů. A šlo by o velkosériovou produkci. Klasické obrábění na obráběcích strojích, jaké znáte ze školy, tu nepřipadá v úvahu a namáhavá ruční výroba teprve ne, tím by se výrobní cyklus stal nerentabilním a cena výrobků by byla neúnosná. Toto je vhodný moment k nasazení střižných nástrojů HRO TECHNOLOGY do výroby.

karosérie automobilů

Jak si střižný nástroj tohoto typu vůbec představit? Je to obří hydraulický lis, který vyvine značný tlak na ostrý kovový nástroj, a ten protlačí požadovaný tvar skrze matrici. Proces automatizace pak umožní vytvářet velké počty kusů v relativně krátkém čase a tímto způsobem mohou razníky zhotovit i nesmírně komplikované a přesné tvary. Dalo by se říci, že konstruktéři střižných nástrojů dnes tvoří jedno z páteřních odvětví strojírenské výroby, která se zabývá produkcí většiny průmyslových výrobků, s nimiž se setkáváme v obchodní síti počínaje sportovními potřebami a hračkami a konče nákladními automobily a dopravními letadly.