Počítačová závislost


PoÄítaÄ je nÄ›co, bez Äeho se už žádný ÄlovÄ›k vůbec neobejde. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem docela na poÄítaÄi a na internetu závislá, ale také musím říct, že mě to vůbec nemrzí a vůbec se za to nestydím. ProÄ bych se mÄ›la stydÄ›t za nÄ›co, co dÄ›lám každý den a co mÄ› baví? Myslím si, že žádný ÄlovÄ›k by mi nemÄ›l dávat najevo, že jsem stále na poÄítaÄi. Je to moje vÄ›c. Ale Å™eknu vám, že jsou i lidé, kteří tÅ™eba jsou také na poÄítaÄi každý den a hrají tam různé hry a potom tÅ™eba zanedbávají své povinnosti. Tak tady pozor.

Partner hrál stále na poÄítaÄi hry.

Tohle je potom úplnÄ› nÄ›co jiného. Je logické, že když ÄlovÄ›k je na poÄítaÄi a nemá potom žádné povinnosti a nic nezanedbává, tak to potom nevadí. Jenomže jsou potom také lidé, kteří mají různé povinnosti a zanedbávání je jenom kvůli tomu, aby mohli být na poÄítaÄi. Možná to právÄ› mÄ›l můj bývalý partner. Když se nám narodilo dítÄ›, tak partner stále odmítal pÅ™estat hrát hry, stále hrál jenom hry na poÄítaÄi, a to nÄ›kdy hrál i deset hodin v kuse. NÄ›kdy tÅ™eba úplnÄ› celou noc a potom pÅ™es den vůbec nechtÄ›l nic dÄ›lat. MÄ›li jsme tÅ™eba domluvené lékaÅ™e ze se synem a nebo různé výlety a on tÅ™eba do tří do odpoledne spal, a to jenom kvůli tomu, že tÅ™eba do půl páté do rána hrál jenom poÄítaÄové hry.

Na poÄítaÄi pracuji a sleduji filmy.

Ani nevíte, jak mÄ› to mrzelo. Když jsme jeÅ¡tÄ› nemÄ›li dítÄ›, tak mi to tak nepÅ™iÅ¡lo, protože já jsem také mohla spát, jak chci. Chodila jsem do práce hlavnÄ› na noÄní, protože za to byly příplatky, takže celý den jsem mÄ›la pro sebe, jenomže co se nám narodilo dítÄ›, tak jsem zaÄala pozorovat, že on se vlastnÄ› o dítÄ› nestará a stále hraje jenom na poÄítaÄi své oblíbené hry. On mi sice říkal, že on si tím taky vydÄ›lává peníze, ale věřte, že já tím spíše toužila po tom, abychom byli Å¡Å¥astná rodina, abychom se synem chodili také na procházky a aby i můj partner mÄ›l o vÅ¡echno kolem zájem.