Keď raz budem dospelá


VÅ¡etky malé sleÄny sa teÅ¡ia a nemôžu sa doÄkaÅ¥, až vyrastú a zaÄnú koneÄne používaÅ¥ to množstvo ceruziek, Å¡pirál, tieňov, rúžov, ktoré vidia na maminom kozmetickom stolíku. Predstavujú si, aké len budú krásne a ako ich budú vÅ¡etci obdivovaÅ¥. Majú pocit, že detstvo sa nepríjemne vleÄie a nie nie sa dostaÅ¥ do toho správneho veku.

Kvalita rozhoduje o výsledku

Nakoniec to príde. Dnes už s maľovaním zaÄínajú sleÄny v posledných roÄníkoch základnej Å¡koly. A väÄÅ¡inou to trénujú každý deň. Ani si neuvedomujú, koľkokrát ich to za celý dospelý život Äaká. Postupne sa z toho stáva povinnosÅ¥. Maľujú sa, aby sa páÄili chlapcom, neskôr sa chcú páÄiÅ¥ vÅ¡etkým v okolí a vlastným deÅ¥om a nakoniec aj sami sebe. Tiež som sa v puberte rada maľovala, ale postupom Äasu ma to akosi opustilo. Neviem, Äi je to tým, že som aj bez líÄidiel dosÅ¥ výrazná, alebo tým, že mám Äím Äalej menej Äasu. V poslednej dobe som vÅ¡ak objavila kozmetiku kallos, ktorá mi neobyÄajne vyhovuje. Vyskúšala som aj dekoratívnu ÄasÅ¥ ich tovaru a vrátila som sa k maľovaniu. A cítim sa zase výborne.