Dobrý počítač


V dneÅ¡ní dobÄ› se poÄítaÄ opravdu hojnÄ› využívá a to nejenom na práci a nebo na Å¡kolu, ale také hlavnÄ› na to, že si tam lidé, ale hlavnÄ› malé dÄ›ti hrají různé hry. V dneÅ¡ní dobÄ› je úplnÄ› zcela normální, že dÄ›ti dávají pÅ™ednost hrám na poÄítaÄi a tak podobnÄ›, než aby tÅ™eba bÄ›haly venku s ostatními dÄ›tmi. Možná vlastnÄ› ani nemůžu říkat ostatní dÄ›ti, protože když to tak vezmu, tak mnoho dÄ›tí už venku nebÄ›há. Když se kouknu tady u nás po vesnici, kde dříve za mého dÄ›tství opravdu bÄ›halo plno dÄ›tí, tak v dneÅ¡ní dobÄ› je to opravdu prázdné. Je to nÄ›co podobného, jako že už ani není sníh.

Bez PC to nejde.

Za mého dÄ›tství bylo opravdu tolik snÄ›hu, že by se v tom dalo skoro až plavat, ale nyní toho snÄ›hu vůbec moc není, což je podle mého názoru zase Å¡koda. Ale abych se zase vrátila k poÄítaÄi. Já jsem se na poÄítaÄi nauÄila zacházet asi až ve tÅ™iceti letech, protože dříve jsem nemÄ›la moc velkou Å¡anci se k poÄítaÄi dostat.

PoÄítaÄ mám kvalitní.

Sice jsem tam chodila v knihovnÄ›, protože tam byl poÄítaÄ, který se sice platil za používání, ale alespoň tohle mÄ› nÄ›co nauÄilo, takové ty základy, které by mÄ›l ÄlovÄ›k znát na poÄítaÄi. Takže jsem si Å™ekla, že alespoň si pÅ™iplatím nÄ›jaké malé peníze kvůli tomu, abych zase nebyla za úplného neznalce a analfabeta, takže se mi to také vyplatilo. PozdÄ›ji, asi o dva roky dále jsem se taky pÅ™ihlásila do kurzu poÄítaÄe, abych také vÄ›dÄ›la více informací o tom, jak se s poÄítaÄem zachází a nebo jak se také na nÄ›m dá pracovat. Vyplňovala jsem na nich různé dotazníky, protože jsem si také takhle tím vydÄ›lávala různé peníze. Sice to bylo opravdu málo penÄ›z, ale zase jsem si Å™ekla, že nemůžu být nároÄná, protože každá koruna do rodinného rozpoÄtu se hodí, takže jsem s vyplňováním dotazníků vůbec neskonÄila a vyplňuji dotazníky stále. Myslím si, že když se ÄlovÄ›k do nÄ›Äeho pustí, tak také musí vydržet a snažit se, aby byl co nejlepší.