Vstupujete na trh s nemovitostmi?


Máte zkuÅ¡enosti s prodejem nemovitého majetku pÅ™es zprostÅ™edkovatelskou realitní agenturu? Nebyli jste spokojeni s příliÅ¡nými Äasovými nároky, které si úÄast v takovémto projektu vynucovala z Vaší strany? Nebyli jste spokojeni s výslednou finanÄní hodnotou? Objevte inspirující cestu prodeje bez realitky. Dům, byt i pozemek můžete jednoduÅ¡e postoupit k prodeji prostÅ™ednictvím virtuálního prostoru na adrese internetového portálu, který zprostÅ™edkovává online aukce. AukÄní agentura Vám svou aukÄní síň, do níž můžete vložit nemovitost k prodeji i k pronájmu, otevírá prostÅ™ednictvím internetového pÅ™ipojení.

Nebraňte se prověřeným obchodním postupům

Online aukce jako souÄást procedury, jakou je prodej bez realitky, skýtá nesporné výhody v souvislosti s Äasovými úsporami. Na peníze, které pÅ™istanou na VaÅ¡em kontÄ› na základÄ› efektivního postupu dražby, nemusíte Äekat dlouhé mÄ›síce. Obchodní smlouvy jsou na základÄ› profesionálních právních podkladů uzavírány v horizontu tÅ™iceti dnů. Pokud hodláte nemovitost pouze pronajmout, není nezvyklé, že nový nájemník se nastÄ›huje již do Ätrnácti dnů.