Je digitalizace dobrý nápad?


Jednou z vÄ›cí, o které se v dneÅ¡ní dobÄ› hodnÄ› hovoří, je bezesporu digitalizace. Ta znamená v podstatÄ› pÅ™evod z papírových dokumentů na ty digitální. Například obÄanský průkaz Äi kartiÄku pojiÅ¡Å¥ovny již nebudete mít v podobÄ› kartiÄky, nýbrž uloženou v chytrém mobilním telefonu. Pokud bude potÅ™eba prokázání totožnosti, jednoduÅ¡e jim ji ukážete zde.

 

propojení přes internet

 

Nebude se to vÅ¡ak týkat pouze osobních dokumentů, ale také papírových procesů. Například nejrůznÄ›jší žádosti, aÅ¥ už o dávky, o invalidní důchod Äi jakékoliv jiné by se mÄ›ly podávat pouze prostÅ™ednictvím internetu. Cílem je omezení papírových dokumentů a také zjednoduÅ¡ení komunikace.

 

Je vÅ¡ak jasné, že proti tomu je znaÄný odpor, pÅ™edevším pak ze starší generace. A je pravdou, že z Äásti je oprávnÄ›ný. Tento nápad totiž nebere v úvahu to, že zvláštÄ› staří lidé si s moderními technologiemi, jako například již zmínÄ›né chytré mobilní telefony, příliÅ¡ nerozumí a neumí je používat. Pak jsou tu také sociálnÄ› slabší, kteří zkrátka toto zařízení a ani pÅ™ipojení k internetu nevlastní. Tyto skupiny by pak byly ve svých možnostech znaÄnÄ› omezeny.

 

digitální komunikace

 

SamozÅ™ejmÄ› je to zÄásti pouze doÄasný problém, neboÅ¥ lidí, kteří technologie neovládají ani na uživatelské úrovni, znaÄnÄ› ubývá. To znamená, že se skupina, která tímto bude postižena, bude v průbÄ›hu Äasu zmenÅ¡ovat. Když k tomu navíc pÅ™idáme i pÅ™eklenovací období, kdy budou možné obÄ› varianty, a které bude s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností trvat nÄ›kolik let, pak se tento rozdíl smaže takÅ™ka úplnÄ›.

 

To ovÅ¡em neÅ™eší onu druhou skupinu, chudé. PrávÄ› ti totiž s úřady mnohdy potÅ™ebují komunikovat nejvíce, aÅ¥ už kvůli dávkám Äi nejrůznÄ›jším příspÄ›vkům. To vÅ¡ak pro nÄ› nebude možné, neboÅ¥ nebudou mít prostÅ™edky, jak toho dosáhnout. Ano, jsou sice internetové kavárny a podobná zařízení, avÅ¡ak tÄ›ch není ani zdaleka tolik.

 

Ukazuje se tedy, že jsou zde stále problémy, které je nutné vyÅ™eÅ¡it, než se digitalizace zaÄne implementovat. Pokud by se s tím zaÄalo příliÅ¡ brzy, mohlo by to skonÄit katastrofou.